easy mobile web page development

arhitektura igrišč za golf


Prizadevamo si oblikovati igrišča, ki igralcu nudijo izziv in užitek, so zanimiva in skladna z lokalnim naravnim in socialnim okoljem. Upoštevanje in poudarjanje lokalnih značilnosti, zgodovine, tradicije, posebnosti, kontrastov, drugačnosti,....., je način, ki igrišče loči od množice drugih. Upoštevanje naravnega okolja in poudarjanje lokalne identitete je pogoj za okoljsko prijazno in trajnostno naravnano arhitekturo in je način, ki prispeva k povečanju raznolikosti in pestrosti igrišč ter njihovi prepoznavnosti.

ARHITEKTURA IGRIŠČ ZA GOLF

Začetek gradnje golfskih igrišč na območjih, ki se razlikujejo od tradicionalnih je tudi začetek golfske arhitekture in začetek iskanja primernih lokacij za igrišča. Danes tehnoloških omejitev za gradnjo igrišča skoraj ni, so pa prostorske in ekološke omejitve. Goli izbiri primernega zemljišča v smislu »lepote« so se pridružile zahteve o varovanju narave in prostora, o varovanju dediščine, varovanju naravnih virov itd. Vsem tem je potrebno dodati še socialne, ekonomske in infrastrukturne zahteve.

IZBIRA PROSTORA

Pravilna izbira prostora investitorju prihrani zelo veliko časa, denarja in predvsem sitnosti. Velika želja arhitektov igrišč za golf je, da nas investitor pokliče že v fazi izbiranja lokacije.

PROJEKT IGRIŠČA

Od oblikovanja programa igrišča in spremljajočih objektov do idejne zasnove in projektne dokumentacije.

TERENSKO DELO

Velik del golfske arhitekture predstavlja terensko delo. Od začetnih analiz prostora do pogoste prisotnosti v času gradnje.

PREDSTAVITEV

Priprava 3D podatkov o posegu v okolje, prikaz vplivov na okolje v začetnih fazah projekta ter priprava opreme igrišča (informacijske table, števne kartice, birdie book).

REFERENCE

Zgrajena igrišča in igrišča v fazi gradnje.

Bon golf d.o.o.
Peter Škofic, g.c.arch., EIGCA

Taborska cesta 7
1230 Domžale, SI

CONTACTS
Email: info@bongolf.si
Phone: +386 (0) 17242776
Mobile: +386 (0) 41 219529
Fax: +386 (0) 17213080

  VRTNA ARHITEKTURA

  Vaš vrt je vaša dnevna soba

  OBLIKOVANJE VRTOV

  Vrt od načrta do izvedbe - novogradnja.
  In/Ali posamezni vrtni elementi - oblikovanje reliefa, tlakovanja, terase, zasaditev, latniki, bazeni, plavalni ribniki, biotopi, namakalni sistem, ..., naravna ali sintetična trava, zelene bivalne strehe,...
  Okolica poslovnih objektov, parkovne površine, igrišča,...

  GOLF VRT

  Vrt z elementi igrišča za golf - zelenice, peščene ovire udarjališča,...

  MOBILNE HIŠE PO NAROČILU

  Mobilna hiša prilagojena vašim željam od načrta do izvedbe oziroma nadzora izvedbe. Načrt objekta, notranje opreme, instalacij. Sodelovanje z izvajalcem in nadzor izvedbe.

  Bon golf d.o.o.
  Taborska cesta 7
  1230 Domžale, SI


  Email: info@bongolf.si
  Phone: +386 (0)1 7242776
  Mobile Phone: +386 (0)41 219529
  © Vse pravice pridržane, 2016, Bon golf d.o.o.

  Thanks for filling out form!